26 октомври 2013 г.

За умните, балъците, бандитите и глупаците

Според Карло Мария Чипола, италиански икономист и един от водещите стопански историци, хората се делят на четири основни категории.


В своята книга с есета "Алегро ма нон тропо" той описва тези категории така:

1) Умните хора - тези хора правят добро на себе си и добро на другите. Резултатът е ясен - умниците живеят добре, радват се на живота и са доволни от себе си;

2) Балъците - това са хората, който прави добро на другите, но лошо на себе си. Балъците не живеят добре, но често са доволни от себе си. Те почти винаги се оказват измамени;

3) Бандитите - това са тези, които правят лошо на другите и добро на себе си. Бандитите също не живеят добре, а също и не много дълго;

4) Глупаците - това са тези, които съзнателно или не правят лошо както на другите, така и на себе си. Това е най-многобройна група.

А ето и основните закони на човешката глупост описани от Чипола:

1) Първият закон всъщност е описаната по-горе класификация на хората, според която всеки е умник, балък, бандит или, най-вероятно, глупак;

2) Винаги и неизбежно всеки от нас подценява броя глупаци, които се намират в обръщение;

3) Вероятността някой да се окаже глупав, не зависи от която и да било друга характеристика на личността на този някой;

4) Неглупавите хора винаги подценяват вредоносния потенциал на глупавите и постоянно забравят, че по което и да било време, на което и да било място и при каквито и да било обстоятелства, общуването или обвързването с глупаци задължително се оказва скъпоструваща грешка;

5) Глупакът е най-опасният тип човек, който съществува.

А сега, след като вече имаме определение за умните, балъците, бандитите и глупаците нека се замисли какви хора ни управляват?

И ако в едно демоктатично общество мнозинството избира кой и как да управлява, възможно ли е да имаме други управляващи след като глупаците неизбежно са мнозинство?

Няма коментари:

Публикуване на коментар