2 май 2011 г.

Религия интелект и закономерностите между тях

Има ли връзка между религиите и интелекта? Оказа се, че да. Преди време попаднах на няколко много интересни изследвания които имаха за цел да се намерят връзката между религиозността и интелигентността както и каква е функцията между тях.
Резултата от първото изследване е една графика. Взети са данните от  Pew Global Attitudes Project които са направили мащабно изследване в почти всички страни от света, като за целта са анкетирали огромно количество хора. За целта на графиката са взети процентите от хората в съответните страни които на въпроса „Колко е важна религията в живота ви?“ са отговорили, че религията е много важна част от техният живот. Данните за усредненият коефициент на интелигентност в отделните държави са взети от научното изследване „Коефициент на интелигентност и богатството на нацията“. Всички тези данни са вкарани в  математическият  софтуер TK Solver, интерполирали данните и се е получила графиката която виждате, една идеална линейна функция, която показва, че с увеличаване на броя на религиозните хора в една държава  средният  коефициент на интелигентност на тази нация намалява.


Друго научно изследване е от University of Aarhus, Дания. Проучвани са млади хора. Резултата е: Атеистите по убеждение имат с 1,95 пункта по-висок коефициент на интелигентност от агностиците, с 3.82 пункта по-висок коефициент на интелигентност от либерално вярващите и с 5.89 пункта по-висок коефициент на интелигентност от догматично вярващите.  Атеистите са реагирали рационално на когнитивните и емоционални предизвикателства, докато вярващите, все още разчитат на нерационални, свръхестествени сили и самозалъгване.


В едно социологическо проучване направено от Gallup в САЩ (знаем, че от всички високоразвити и демократични държави, САЩ е най-религиозната). От всички учени и инженери в САЩ, само около 5% са религиозни, но ако вземем само учените от природо-математическите науки от всички около 480 000 учени  само около 700 са вярващи, което прави по-малко от 0,15%. Подобно проучване е правено и в Англия в елитният University of Cambridge където също се е оказало, че много малък процент от преподавателите и учените в него, и то предимно от хуманитарните профили са религиозни.

В друго проучване в САЩ показва, че атеистите и агностиците са най-добре информирани и имат много повече знания по въпросите свързани с религиите и религиозността от последователи на най-големите религии. Американските атеисти и агностици са много добре образовани и често са израснали в религиозна среда и съзнателно се отказали от нея, след много четене и размисъл. Това проучване освен всичко друго дава смисъл на изразът „сляпа вяра“ и показва защо атеистите и агностиците са именно такива, защото са чели много и са запознали и опознали религиите и техните принципи.Дотук с данните и фактите. Сега да се опитаме да отговорим на въпросите: „защо се получава тази зависимост?“, „защо нерелигиозните хора имат по-висок коефициент на интелигентност от религиозните хора?“. Според мен причините са две. Първо, нерелигиозните хора постоянно търсят причинно-следствени връзки за да могат да си обяснят нещата от живота, нерелигиозните постоянно търсят смисъла на всичко което им се случва на тях и на хората около тях и така те постоянно тренират и развиват интелекта си. За разлика от тях религиозните хора живеят по предварително описани в „свещените книги“ правила, те много често не търсят смисъла и последствията от техните и тези на околните постъпки, религиозните вместо да търсят смислени отговори на нещата от живота просто минават с дежурните за тях и предварително втълпени им отговори: „така ми е било писано“, „така е решил бог“, така те често пропускат възможността да доразвият и обогатят свой интелект. Втората причина според мен е, че интелектуално и емоционално по-лабилните хора съвсем разбираемо  много по-често стават жертва на религиите и различните нерационални псевдоучения.

И накрая едно любопитно социологическо проучване направено от ICM във Великобритания.  Освен, че във Великобритания само 33% се самоопределят като религиозни срещу 63% които заявяват, че не са религиозни, в това проучване 82% от всички анкетирани и дори 50% от тези, които се самоопределят за религиозни, твърдят, че религиите са причина за разделение и напрежение между хората и в съвременният свят религиите причиняват много повече вреди отколкото ползи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар