27 април 2011 г.

АЕЦ Белене – документи и факти

В предният пост вече писах за това, че информацията в българските медии за АЕЦ „Белене“ е много непълна, неточна и недостатъчна заради натиска и подкупите на руснаците и ядреното лоби, голяма част от което принадлежи на мафията, затова ще се опитам да събера и систематизирам информацията която се знае за АЕЦ „Белене“ до този момент.

Проучвания, анализи, експертизи и документи


Българска академия на науките (БАН)

Електроенергетика на България – развитие и обществена цена. Това е изследователски проекта на БАН продължил 3 години и имаш за цел да състави сценарий за развитие на българската електроенергетика до 2030 г.
Един цитат от изследването на БАН „Електроенергетика на България – развитие и обществена цена“ – страница 72

"Балансите показват, че незаконното събаряне на съществуващите строителни конструкции в АЕЦ „Белене“ и незаконното започнатото ново строителство на втора атомна централа не са били нужни за потребителите на електроенергия в страната. Едно изграждане на централата би увеличило съществуващия излишък в страната и региона с нови две хиляди мегавата и би довело до намалена използваемост на съществуващите и новоизградените мощности, което ще предизвика невъзстановяване на вложените средства в АЕЦ „Белене“.“

Candole research – Прага, Чехия

Candole е фирма базирана в Прага и Букурещ и занимаваща се с изготвянето на професионални анализи на пазара и проучване на сделки на фирми, работещи и инвестиращи в Централна и Югоизточна Европа. Проучването на АЕЦ „Белене“ от Candole research не е поръчано или платено от някой, а е направено по инициатива на самата фирма заради силното въздействие на изграждането на АЕЦ „Белене“ върху пазара и развитието в Югоизточна Европа.

Резюме от проучването, защо България трябва да се откаже от АЕЦ „Белене“.

Институт за пазарна икономика (ИПИ)

В периода между края декември 2010 и 22 март 2011 Институтътa за пазарна икономика проведе анализ на ползите и разходите от проекта за изграждане на АЕЦ „Белене”. Резултатите от анализа са силно негативни за АЕЦ „Белене“.
Независима оценка на проекта АЕЦ „Белене”
Резюме на независимата оценка на проекта АЕЦ „Белене”

RepRisk – Цюрих, Швейцария

RepRisk AG е фирма базирана в Цюрих, Швейцария. RepRisk AG е водещ доставчик в световен мащаб на динамични данни за социални и управленски рискове на фирми и проекти. В специален доклад за ядрената енергетика в света RepRisk подчертава проблемите пред които са изправени петте  най-опасни и най-критикувани атомни електроцентрали в света, една от които е АЕЦ „Белене“.
Резюме от специалният доклад за ядрената енергетика в света на RepRisk

Мнения на ядрени експерти, специалисти и институции


Национална електрическа компания (НЕК)


Според анализ на НЕК България има достатъчно мощности за да покрие вътрешното потребление от електроенергия че дори има и за износ и без АЕЦ „Белене“. Според НЕК, от АЕЦ „Белене“ има смисъл само при наличието на дългосрочни международни договори за износ на електроенергия, но такива договори няма. НЕК смята, че АЕЦ „Белене“ ще доведе до многократно увеличаване на финансовият риск на компанията.

Български енергиен форум (БЕФ)


Енергийният експерт и представител на Български енергиен форум (БЕФ) Димитър Иванов смята, че България трябва да преосмисли изграждането на АЕЦ „Белене“ АЕЦ „Белене“ не е доказан както във финансово отношение проект, така и като енергийна безопасност. Ако се стигне до изграждането на централата, излишъка от енергийни мощности ще бъде много повече от 1500 MW но това не отговаря на националният интерес. АЕЦ „Белене“ е пробив в енергийната сигурност на България.

Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД)


Проектът АЕЦ „Белене" е базиран на подвеждащи прогнози и крайната му цена ще достигне 10-12 млрд. €. Това се казва в доклад на ЦИД, който беше представен по време на обществено-политически форум. В доклада на ЦИД бяха изнесени факти за злоупотреби, безстопанственост, раздуване на цени и много други порочни практики в енергетиката, а АЕЦ „Белене“ съдържа всички порочни практики в енергийният сектор и в управлението на държавните предприятия в България.

Проф. Пламен Цветанов

Проф. Пламен Цветанов е български учен с дългогодишен опит от над 50 години в областта на проучванията и анализите в енергийния сектор. В момента Проф. Цветанов е директор на лаборатория “Анализ на енергийни системи” към Института за ядрени изследвания на БАН.

Проф. Пламен Цветанов смята, че АЕЦ „Белене“ е политика против България

Проф. Георги Касчиев


Проф. Георги Касчиев е ядрен експерт с изключителен професионален опит, От 1972 г. до 1989 г. работи в АЕЦ „Козлодуй“, научен ръководител на пуска на Пети блок, преподавател в ТУ, председател на КИАЕМЦ (сега АЯР, агенция за ядрено регулиране) - от 16 юни 1997 до 1 март 2001 г., професор по ядрени реактори в Токийски технологичен институт от 2001 г. до 2002 г., в момента работи като научен консултант към Института за изследване на риска към Виенския университет. Като шеф на АЯР, Георги Касчиев има достъп до всички документи и проучвания до тогава за АЕЦ „Белене“. Ето някои негови изказвания за АЕЦ „Белене“:

България се вози на кораб без капитан!

Георги Касчиев: Защо съм против АЕЦ „Белене“

Използвани източници на информация:

БАН - Електроенергетика на България – развитие и обществена цена
Candole research – Защо България трябва да се откаже от АЕЦ „Белене“
ИПИ - Независима оценка на проекта АЕЦ „Белене”
ИПИ - Независима оценка на проекта АЕЦ „Белене” - резюме
RepRisk - Специалният доклад за ядрената енергетика в света – резюме
Видеоматериали за АЕЦ „Белене“

Няма коментари:

Публикуване на коментар