10 септември 2011 г.

Нарушил ли е Росен Плевнелиев законите?

Вчера министъра на вътрешните работи и шеф на предизборният щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов публично разказа как кандидата за президент на ГЕРБ Росен Плевнелиев е прикрил трима общински съветници в София, които през 2007 г. му поискали подкуп от 500 000 евро за да придвижат проекта му за Бизнес парка в столицата. Пак според Цветан Цветанов той лично е посъветвал Росен Плевнелиев да подаде сигнал в полицията срещу общинарите, но той отказал.

Нека видим дали в случая има извършено престъпление и дали Росен Плевнвлиев е нарушил законите на България.

Първо да погледнем наказателният кодекс Раздел IV подкуп.

Чл. 301. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г.) Длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Ясно се вижда, че според закона достатъчно е длъжностно лице да поиска пари и дори да няма плащане вече има престъпление. Дотук разбираме, че Росен Плевнелиев е бил пряк свидетел на престъпление.

Да продължим нататък. Какви са законовите разпоредби при тази ситуация. Наказателно-процесуален кодекс

Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

И Цветан Цветанов и Росен Плевнелиев са знаели за извършеното престъпление, Росен Плевнелиев дори е бил пряк свидетел на престъплението но не са уведомили държавните органи и така са нарушили закона като са укрили престъпление.

Да продължим нататък, какво следва от това, че Росен Плевнелиев е бил свидетел на престъпление но не е изпълнил законовото си задължение да уведоми държавните органи. Наказателен кодекс, Раздел III Престъпления против правосъдието.

Чл. 294. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който спомогне на лице, извършило престъпление, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване или да остане ненаказано, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление, се наказва за лично укривателство с лишаване от свобода до пет години, но не с по-тежко наказание от предвиденото за укривания.

Нека оставим на юристите да преценят, но най-малкото в случая държавните органи са длъжни да направят проверка по случая.

По-интересното е друго, защо Цветан Цветанов реши точно в този момент когато вече тече предизборната кампания да разкаже тази случка. Има две обяснения, или Цветан Цветанов е толкова тъп, че не знае какво прави, или Цветан Цветанов умишлено се стреми да навреди и така да съботира кандидатурата за президент на Росен Плевнелиев.

Ставаме свидетели на много интересна ситуация в която ГЕРБ издигна кандидат за президент който не иска да става президент но му е оказано натиск за да приеме тази роля а в същото време шефа на предизборният му щаб прави всичко възможно за да го забърка в скандали и така да съботира кандидатурата му.

Няма коментари:

Публикуване на коментар